Projek Fertigasi 灌溉施肥计划 Fertigation Project

Projek Fertigasi 灌溉施肥计划 Fertigation Project



Agriculture Vocational School Enterprise Training Programme (AVSETP)/
Program Latihan Vokasional, Pertanian dan Perniagaan Sekolah Enterprise Pendidikan Khas 

Ditaja sepenuhnya oleh NCIA (Northern Corridor Implementation Authority)/Pihak berkuasa Koridor Utara 

Proses Pemasangan Sistem Fertigasi Berbumbung

Pada 15 Disember 2011



Pada 16 Disember 2011




Pada 17 Disember 2011




Pada 30 Disember 2011




Pada 9 Mei 2012 (anak pokok cili diterima)


Pada 10 Mei 2012 (Kerja pemindahan dijalankan)










Pada 23 Julai 2012 Hasil Pungutan Kali Pertama


 


Pada 29 September 2012






Sebelum ini Projek Fertigasi dijalankan di bawah bantuan Jabatan Pertanian Pulau Pinang sejak tahun 2010



Mendapat bacaan kepekatan dengan menggunakan EC-meter

                 

Penimbangan dan pembungkusan cili untuk jualan