Projek Fertigasi 灌溉施肥计划 Fertigation Project

Projek Fertigasi 灌溉施肥计划 Fertigation ProjectAgriculture Vocational School Enterprise Training Programme (AVSETP)/
Program Latihan Vokasional, Pertanian dan Perniagaan Sekolah Enterprise Pendidikan Khas 

Ditaja sepenuhnya oleh NCIA (Northern Corridor Implementation Authority)/Pihak berkuasa Koridor Utara 

Proses Pemasangan Sistem Fertigasi Berbumbung

Pada 15 Disember 2011Pada 16 Disember 2011
Pada 17 Disember 2011
Pada 30 Disember 2011
Pada 9 Mei 2012 (anak pokok cili diterima)


Pada 10 Mei 2012 (Kerja pemindahan dijalankan)


Pada 23 Julai 2012 Hasil Pungutan Kali Pertama


 


Pada 29 September 2012


Sebelum ini Projek Fertigasi dijalankan di bawah bantuan Jabatan Pertanian Pulau Pinang sejak tahun 2010Mendapat bacaan kepekatan dengan menggunakan EC-meter

                 

Penimbangan dan pembungkusan cili untuk jualan